სიახლეები

ინოვატორი ISO სერტიფიცირებულია

2015 წელს ინოვატორმა ISO-9001:2008 სტანდარტის სერტიფიკატი მოიპოვა, რაც ჩვენს მომხმარებლებზე შემდეგნაირად აისახება: უკეთესი მომსახურება; გაუმჯობესებული საგარანტიო პირობები.
ISO 9001:2008 საერთაშორისო ხარისხის ნიშანია, რომელიც ასახავს კომპანიაში მენეჯმენტის მაღალ დონეს და ორიენტირებულია მომხმარებლის კმაყოფილებაზე.

ევროპელი ექსპერტების მიერ ჩატარებული აუდიტის შედეგების მიხედვით, ინოვატორმა სრულად დააკმაყოფილა სტანდარტის მოთხოვნები. ინოვატორი პირველი სისტემური ინტეგრატორია საქართველოში, რომელსაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სერტიფიკატი მიენიჭა.
იხილეთ სერტიფიკატი