მედია

კომპანია "ინოვატორის" 2016 წლის პროფილი

"ინოვატორის სტუდიის" 2016 წლის ბროშურა

კომპანია "ინოვატორის" 2015 წლის ბროშურა
სერვის ცენტრის 2015 წლის ბროშურა