მოძრავი სატელევიზიო სადგური

ვიდეო-აუდიო კონტენტის შექმნის დამოუკიდებელი
და მრავალფუნქციური სისტემა სპორტული
ღონისძიებებისთვის, კონცერტებსთვის,
არადებისთვის, საინფორმაციო ჩართვებისთვის

მოქნილი ტექნოლოგიები
ინოვაციური გადაწყვეტები
ეფექტური ერგონომიკა
მაღალი სტაბილურობა და საიმედოობა
მსოფლიოს წამყვანი სპორტული ორგანიზაციების
მოთხოვნებთან შესაბამისობა