პორტფოლიო

სამაუწყებლო სერვისები

ტელეკომპანია ფორმულა

2020 წელს ინოვატორის გუნდმა განახორციელა მასშტაბური პროექტი ტელეკომპანია ფორმულაში, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სამაუწყებლო სტანდარტებს. მსგავსი შედეგის მისაღებად შემუშავდა კომპლექსური სისტემური ინტეგრაცია:
გავაერთიანეთ ათეულობით სამაუწყებლო სისტემა, ჩამოვიტანეთ და დავამონტაჟეთ აპარატურა, მოვახდინეთ კაბეილიზაცია და გადავამზადეთ პერსონალი.

ტელეკომპანია იბერია

2016 წელს ინოვატორმა ტელეკომპანია იბერიისთვის განახორციელა სატელევიზიო სტუდიის პროექტირება, რომელიც მოიცავდა საინტეგრაციო სამუშაოებს, ტექნიკისა და სერვისების მიწოდებას. ასევე, სისტემის ტესტირებასა და პერსონალის გადამზადებას.
ინოვატორის პროექტები

Hard Rock კაფე

2015 წელს ინოვატორის გუნდმა თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით, შექმნა საუკეთესო გადაწყვეტა, რომელიც უზრუნველყოფს Hard Rock კაფის ფეისბუქ გვერდზე ლაივ ტრანსლირებას.
ინოვატორი პალიტრა

ტელეკომპანია პალიტრა

2015 წელს ინოვატორის გუნდმა თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით, შექმნა საუკეთესო გადაწყვეტა, რომელიც უზრუნველყოფს Hard Rock კაფის ფეისბუქ გვერდზე ლაივ ტრანსლირებას.
ინოვატორის პროექტები GDS

ტელეკომპანია GDS

2014 წელს ინოვატორმა კომპანია SONY-სთან ერთად განახორციელა პროექტი ტელეკომპანია GDS-თვის. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სასტუდიო და საეთერო ბლოკების დაპროექტება, ინსტალაცია და გაშვება.
ინოვატორი სომხეთის პირველი არხი

სომხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა​

2013 წელს ინოვატორმა სომხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის განხორციელებულ პროექტში დააპროექტა, საინფორმაციო დეპარტამენტის სასტუდიო და საეთერო ბლოკი. კომპანიამ მიაწოდა ტექნიკა და მიიღო მონაწილეობა საინტეგრაციო-საინსტალაციო სამუშაოებში.

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

2012 წელს ინოვატორის ხელშეწყობით კომპანიებმა Ross Video და Dauthview Prographics საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის წინასაარჩევნო ვირტუალური სტუდიის პროექტი განახორციელეს.

2010-2011 წელს განხორციელებული პროექტი მოიცავდა საინფორმაციო ბლოკის სისტემის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვასა და გაშვებას. 

2009 წელს განხორციელებული პროექტი მოიცავდა:  Evertz – ის მატრიცული კომუტატორის პროექტირება, ინსტალაცია და გაშვება.

ინოვატორის პროექტი ახალი პარლამენტი

ახალი პარლამენტი

2012 წელს ინოვატორმა კომპანია SONY-სთან ერთად განახორციელა ახალი პარლამენტის პროექტი. ინოვატორმა მონაწილეობა მიიღო პროექტის დაგეგმარებაში, ხოლო კომპანიის საინსტალაციო ჯგუფმა საინსტალაციო სამუშაოებში.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

2008 წელს ინოვატორმა განახორციელა პროექტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. პროექტის მთავარი მიზანი იყო დარბაზის სპეციალური ტექნიკით აღჭურვა და გამართვა. კომპანიამ შეასრულა პროექტი და შექმნა სხდომის პროცესის ოქმის ელექტრონული დოკუმენტირების სისტემა.

ინოვატორის პროექტი საპრეზიდენტო სასახლე

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

2007 წელს ინოვატორმა შეასრულა სპეციალური პროექტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის. პროექტი მოიაზრებდა მობილური სატელევიზიო სადგურის შექმნას (ქეისებში). კომპანიამ განახორციელა ინტეგრაცია, ინსტალირება და გაშვება.

Contact us

ჩვენთვის ყველა მომხმარებელი მნიშვნელოვანია, იქნება ეს ერთეული პროდუქტის მიწოდება თუ მთლიანი ტელევიზიის აშენება. მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი სახის პროექტის განსახორციელებლად.