პროექტები

გთავაზობთ შემდეგი სახის პროექტების განხორციელებას:

1. თანამედროვე სატელევიზიო ცენტრი
2. სპორტული კომპლექსის სამაუწყებლო ინფრასტრუქტურა
3. მოძრავი სატელევიზიო სადგური
4. მულტიფუნქციონალური საღონისძიებო დარბაზი
5. საპარლამენტო მედიაცენტრი

პროექტებზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები:

მაღალი ხარისხი, საიმედოობა და თავსებადობა;
მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენება პროექტებში;
მოქნილობა და მდიდარი ფუნქციონალური შესაძლებლობები;
მომავალზე გათვლილი სისტემები.