საპარლამენტო მედიაცენტრი

შიდა მაუწყებლობა HD ხარისხში
ხარისხიანი ხმა დარბაზებსა და საზოგადო ადგილებში
კამერების ავტომატური კონტროლი დიასტანციაზე
მედიაცენტრი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო მონიტორინგის
საშუალებებით
სისტემაზე გარე გადაღების კამერების დაერთების
შესაძლებლობა