დეკემბერი

კომპანია “ინდენტი” გახდა არაკომერციული საწევრო ასოციაცია TRACE-ის წევრი.