ივლისი

“ინვატორი” ევროპის რეგიონების ასამბლეის ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებელი გახდა.