ნოემბერი

დაარსდა კომპანია “ინდენტი”, თბილისი, საქართველო.