ოქტომბერი

ინოვატორმა ISO-9001:2008 სტანდარტის სერტიფიკატი მოიპოვა. კომპანია პირველი სისტემური ინტეგრატორია საქართველოში, რომელსაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სერტიფიკატი მიენიჭა.