სისტემური ინტეგრაცია

ინოვატორი ტელევიზიის აწყობა

პროექტზე მუშაობისას მთავარი ამოცანა თქვენი საჭიროებების შესწავლა და ინოვაციური ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გადაწყვეტების შემოთავაზებაა. ინოვატორს და მის გუნდს 18 წლიანი გამოცდილება აქვს სამაუწყებლო სისტემების ინტეგრაციის მიმართულებით. უამრავმა წარმატებულმა პროექტმა როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში მოგვცა უფლება ვთქვათ, რომ შეგვიძლია განვახორციელოთ ნებისმიერი სირთულის პროექტი და მზად ვართ ნებისმიერი გამოწვევისთვის. ჩვენ ვიცით თანამედროვე გამოწვევები, მუდმივად ვეცნობით თანამედროვე ტექნილოგიურ სიახლეებს და გვაქვს მსოფლიოს წამყვან მწარმოებელ კომპანიების მხარდაჭერა.

სატელევიზიო სადგური

სტუდია

მედია ცენტრი

Edit and Post Facilities

საკონტროლო ოთახი

სამაუწყებლო ცენტრი

რა არის სისტემური ინტეგრაცია?

ტელეკომპანიის, რადიო სადგურისა თუ სტუდიის ეფექტური მუშაობისთვის, საჭიროა სისტემა სწორად და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად იყოს აწყობილი. სწორედ სისტემური ინტეგრაცია წარმოადგენს პროცესს, რომლის დროსაც ხდება მრავალი სხვადასხვა მოწყობილობის ერთმანეთთან ლოგიკურად და ფიზიკურად დაკავშირება.

რას მოიცავს ჩვენი სერვისი

სამაუწყებლო სისტემური ინტეგრაცია შედგება ისეთი კვანძებისგან როგორიცაა ვიდეო და აუდიო სიგნალის, გრაფიკული და საინფორმაციო სისტემების ერთმანეთთან დაკავშირება.

ჩვენი სერვისი მოიცავს სისტემის ყველა კვანძის გათვლას და ჩამოყალიბებას, ჩართვა/გამართვას, მომსახურე პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარებას, პირველი სატესტო ეთერის ერთობლივ გაშვებას, სისტემის ჩაბარებას და შემდგომ ტექნიკურ მხარდაჭერას.

დაგეგმე პროფესიონალებთან ერთად

ჩვენი ტექნიკური გუნდი დაგეხმარებათ ნებისმიერი სირთულის გეგმების შედგენასა და განხორციელებაში.

ტექნიკის შერჩევა

როგორც სამაუწყებლო ტექნიკის მწარმოებლების უმსხვილესი წარმომადგენელი, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და წვდომა უახლეს ტექნილოგიებთან. მუდამ ვაწარმოებთ სამაუწყებლო სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეების მონიტორინგს, კადრების ტრენინგსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ინოვაციების დანერგვას.

სისტემის დიზაინი

We have skilled and experienced Systems Design Engineers who understand the ins and outs and how to put it all together. They work with field engineers and technology strategists to create the best workflows using the right technology to bring together top-notch systems.

Custom buildout and installation

Our engineers work with our technicians and artisans to ensure that everything from routing to fiber systems to the look and feel of the racks and consoles is the best. As a result, our teams pride themselves on creating exceptional finished products.

An eye on the future

We have been in the business for over 30 years – long enough to see radical technological changes.  This has helped us to learn the best ways to plan for and adapt to change, understand when technology is ready to adopt and add value to the broadcast chain, and leverage our knowledge to bring future technology to our clients. As a result, we can help you build a facility today that is made to adapt to the changes tomorrow will bring.

სისტემური ინტეგრაცია

გადაწყვეტილებები

პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი მომხმარებელს სთავაზობს ნებისმიერი სირთულის პროექტის გეგმის შედგენასა და განხორციელებას. ამისათვის მუდამ ვაწარმოებთ სამაუწყებლო სფეროსთან დაკავშირებული ყველა ტექნოლოგიური სიახლის მონიტორინგს, კადრების ტრენინგსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ინოვაციების დანერგვას;

კონტაქტი

Social Media

The list of projects we offer to develop:

სატელევიზიო კომპლექსის ძირითადი კვანძები

 • თანამედროვე სტუდიები
 • კონტენტის შექმნა-დამუშავება
 • გარე გადაღებები
 • IT infrastructure
 • არქივაციის სისტემები
 • ცენტრალური მართვის კვანძი
 • საინფორმაციო სისტემები
 • ეთერში გასვლა / გაფორმება
 • Multi-functional and independent system
 • to create video-audio content for sporting
 • events, concerts, parades, and news broadcasting.
 • Flexible technologies
 • Innovative solutions
 • Energy efficiency
 • High level of reliability and consistency
 • Technology fully corresponding to the world’s leading sports organization standards (FIFA, UEFA, IOC)
 • სპორტული კომპლექსის სამაუწყებლო ინფრასტრუქტურა
 • Special cameras for game analysis
 • ვიდეოკონფერენციის სისტემა
 • შიდა სათვალთვალო და დაცვის სისტემები ვიდეო ტაბლო
 • ტექნოლოგიური სისტემები შიდა მაუწყებლობისთვის
 • Inside broadcasting technology
 • მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა
 • Technology fully corresponding to the world’s leading sports organization standards (FIFA, UEFA, IOC)
 • ტექნოლოგიური სისტემები შიდა მაუწყებლობისთვის (Digital Signage)
 • საინფორმაციო ტაბლოები და მაღალი გარჩევადობის პროექტორები
 • Ultramodern show lighting
 • Audio solutions based on the demands of the world’s leading artists
 • Broadcast signal processing systems
 • Security systems
 • Multifunctional stages
ka_GEGeorgian